Reza Rad (@rezahorad)

A gift

شعر از استاد علی قیصری خط #رضاراد  

جای امنی بهتر از یلدای گیسوی تو نیست شعر از استاد عزیز جناب آقای علی_قیصری خط از #رضاراد  

می خور که ز دل کثرت و قلت ببرد و اندیشه هفتاد و دو ملت ببرد پرهیز مکن ز کیمیایی که از او یک جرعه خوری هزار علت ببرد #خیام   #رضاراد  

چند والپیپر زیبا تقدیم به شما

شعر ار دوست و استاد گرانقدر جناب آقای محمود دولتخانی

شعر ار دوست و استاد گرانقدر جناب آقای قیصری خط از #رضاراد  

جدیدترین والپیپرهای زیبا

سرمست مرا ز باده نابم کن شعر از دوست گرانقدر و استاد عزیز محمود دولتهای به خط #رضاراد  

هر سحر چهره تو مظهر خاور کردم شعر از دوست و استاد عزیز محمود دولتخانی

گرافیک و خط از #رضاراد  

دلم رمیده شد و غافلم من درویش که آن شکاری سرگشته را چه آمد پیش چوبید بر سرایمان خویش میلرزم که دل بدست کمان ابروییست کافر کیش #حافظ_شیرازی   #iran   #rezahorad   #molana   #poem   #Persian   #hafez   #rezarad   #typography   #graphic   #design   #logo   #paint   #art   #مولانا   #حافظ   #شعر   #رضاراد   #خطاطی   #نقاشی   #خوشنویسی   #نستعلیق   #شکسته   #شفیق   #نسخ   #ایران   #مولوی   #گرافیک   #طراحی   #لوگو  

از آثار زیبای #ون_گوگ  

کاری از رضاراد بر اساس نقاشی مانتنا‌ سال ۱۵۰۰ میلادی

از صدای سخن "عشق" ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند #حافظ   #iran   #rezahorad   #molana   #poem   #Persian   #hafez   #rezarad   #typography   #graphic   #design   #logo   #paint   #art   #مولانا   #حافظ   #شعر   #رضاراد   #خطاطی   #نقاشی   #خوشنویسی   #نستعلیق   #شکسته   #شفیق   #نسخ   #ایران   #مولوی   #گرافیک   #طراحی   #لوگو  

از دوست گرانقدر و عزیزم استاد محمود دولتخانی

زندگی چیست؟ عشق ورزیدن زندگی را به عشق بخشیدن زنده است آن که عشق می‌ورزد دل و جانش به عشق می‌ارزد #هوشنگ_ابتهاج   #iran   #rezahorad   #molana   #poem   #Persian   #hafez   #rezarad   #typography   #graphic   #design   #logo   #paint   #art   #مولانا   #حافظ   #شعر   #رضاراد   #خطاطی   #نقاشی   #خوشنویسی   #نستعلیق   #شکسته   #شفیق   #نسخ   #ایران   #مولوی   #گرافیک   #طراحی   #لوگو  

هر که چیزی دوست دارد، جان و دل بر وی گمارد هر که محرابش تو باشی سر ز خلوت برنیارد #سعدی   #iran   #rezahorad   #molana   #poem   #Persian   #hafez   #rezarad   #typography   #graphic   #design   #logo   #paint   #art   #مولانا   #حافظ   #شعر   #رضاراد   #خطاطی   #نقاشی   #خوشنویسی   #نستعلیق   #شکسته   #شفیق   #نسخ   #ایران   #مولوی   #گرافیک   #طراحی   #لوگو  

عشق، شوری در نهاد ما نهاد جان ما در بوته‌ی سودا نهاد گفتگویی در زبان ما فِکند جستجویی در درون ما نهاد... #عراقی   #iran   #rezahorad   #molana   #poem   #Persian   #hafez   #rezarad   #typography   #graphic   #design   #logo   #paint   #art   #مولانا   #حافظ   #شعر   #رضاراد   #خطاطی   #نقاشی   #خوشنویسی   #نستعلیق   #شکسته   #شفیق   #نسخ   #ایران   #مولوی   #گرافیک   #طراحی   #لوگو  

آن سفرکرده که صد قافله دل همره اوست هر کجا هست خدایا به سلامت دارش... #حافظ   #iran   #rezahorad   #molana   #poem   #Persian   #hafez   #rezarad   #typography   #graphic   #design   #logo   #paint   #art   #مولانا   #حافظ   #شعر   #رضاراد   #خطاطی   #نقاشی   #خوشنویسی   #نستعلیق   #شکسته   #شفیق   #نسخ   #ایران   #مولوی   #گرافیک   #طراحی   لوگو 🌸 🍂🌸🍃 🍃🍂🌸🍃🍂🌸 ✨🍃🍂🌸🍃🍂🌸✨

طفت به کس نماند قدر تو کس نداند عشقت به ما کشاند زیرا به ما تو شایی گر چشم رفت خوابش از عاشقی و تابش بر ما بود جوابش ای جان مرتضایی #مولانای_جان   #iran   #rezahorad   #molana   #poem   #Persian   #hafez   #rezarad   #typography   #graphic   #design   #logo   #paint   #art   #مولانا   #حافظ   #شعر   #رضاراد   #خطاطی   #نقاشی   #خوشنویسی   #نستعلیق   #شکسته   #شفیق   #نسخ   #ایران   #مولوی   #گرافیک   #طراحی   #لوگو  

جان را به عشق واده دل بر وفای ما نه در ما روی تو را به کز خویشتن برآیی #مولانا   #iran   #rezahorad   #molana   #poem   #Persian   #hafez   #rezarad   #typography   #graphic   #design   #logo   #paint   #art   #مولانا   #حافظ   #شعر   #رضاراد   #خطاطی   #نقاشی   #خوشنویسی   #نستعلیق   #شکسته   #شفیق   #نسخ   #ایران   #مولوی   #گرافیک   #طراحی   #لوگو  

آن سو مرو این سو، بیا ای گُلبن خندان من ای عقلِ عقلِ عقلِ من، ای جانِ جانِ جان من... #مولانا   #iran   #rezahorad   #molana   #poem   #Persian   #hafez   #rezarad   #typography   #graphic   #design   #logo   #paint   #art   #مولانا   #حافظ   #شعر   #رضاراد   #خطاطی   #نقاشی   #خوشنویسی   #نستعلیق   #شکسته   #شفیق   #نسخ   #ایران   #مولوی   #گرافیک   #طراحی   #لوگو  

🔴 گرانترنین تابلوهای جهان پسری با پیپ اثر پابلو_پیکاسو؛ ۱۰۴٫۲ میلیون دلار

نقش من و رضایی تو

دیگران را تلخ می‌آید شراب جور عشق ما ز دست دوست می‌گیریم و شکر می شود #سعدی   #iran   #rezahorad   #molana   #poem   #Persian   #hafez   #rezarad   #typography   #graphic   #design   #logo   #paint   #art   #مولانا   #حافظ   #شعر   #رضاراد   #خطاطی   #نقاشی   #خوشنویسی   #نستعلیق   #شکسته   #شفیق   #نسخ   #ایران   #مولوی   #گرافیک   #طراحی   #لوگو