#samedaylaundryservice

We support government rules not to make anymore plastic wastes...please bring your own bag... #spicspanbali   #spicspancanggu   #spicspanubud   #spicspanlaundry   #samedaylaundryservice   #cleansyourdirtyness   #dropoffservice   #bali   #balilife   #laundry   #laundrybali   #ubud   #canggu  

Malayang malaya ka gawin ang gusto mo lalo kung kami maglalaba ng damit mo. Habang hindi pa fully operational ang same day laundry, pafull service laundry at dry clean muna kayo samin. Bisitahin niyo kami sa 110 Senator Neptali Gonzales Street, Brgy. Harapin ang Bukas, Mandaluyong City. #laundry   #samedaylaundryservice   #diylaundry   #mandaluyongcity   #mandaluyong   #wash   #dry   #fold   #sameday   #labada  

We rent this bike because we know you need to catch sunset at the beach... #spicspanbali   #spicspancanggu   #spicspanubud   #spicspanlaundry   #samedaylaundryservice   #cleansyourdirtyness   #dropoffservice   #bali   #balilife   #laundry   #laundrybali   #ubud   #canggu